dimecres, 11 d’abril de 2012

Conferència sobre el Sant Llençol de Torí

Positiu i negatiu del Sant Llençol

Aquest divendres a les 20 h tindrà lloc a la sala d'ac­tes del Seminari Pontifici (carrer sant Pau) la II CONFERENCIA PASQUAL organitzada per l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona i l'Orde Eqüestre del Sant Se­pulcre de Jerusalem:La Sábana Santa a la luz de la ciencia", a càrrec del Sr. JORGE MANUEL RODRÍGUEZ ALMENAR, president del Centro Español de Sindonologia.

El Sant Sudari de Torí també conegut com la Síndone de Torí, o el Llençol Sant és una tela de lli que mostra la imatge d'un home que presenta marques i traumes físics propis d'una crucifixió. Els catòlics diuen que és la imatge de Jesús després de la seva mort a la creu, basant-se en les propietats úniques i inexplicables per la ciència de la imatge i en totes les dades que la imatge aporta. Actualment, aquesta relíquia és a la capella real de la Catedral de San Joan Baptista, a Torí (Itàlia). Moltes persones creuen que es tracta de la mateixa tela que cobrí a Jesús de Natzaret en el sepulcre, i que durant la resurrecció la seva efigie quedà gravada en les fibres.
Hi apareixen dues imatges, l'una frontal i l'altra dorsal d'un home. La imatge és un negatiu fotogràfic. Les taques de sang són en positiu. S'hi veu el cos d'un home amb ferides en el cos i en el cap. Té una ferida incisiva al costat dret del qual ha sortit sang i aigua (líquid serós), el que indica que estava ja mort quan es va fer la llançada. Té un clau clavat a cada canell, el clau ha passat per l'anomenat espai de Destot i d'aquesta manera el clau podria subjectar el pes del cos. També té un clau als peus. Tot el cos està cobert de petites ferides, semblants a boles de 3cm, compatibles amb les que produiria el flagell flagellum taxillatum, usat pels romans. La cara està inflada, amb contusions, el nas trencat i torçat. Hi ha ferides al front i la part posterior del cap, compatibles amb les que produïria un casquet d´espines; i ferides a l´espatlla, compatibles amb les que produïria la fusta transversal de la creu.
El sudari ha estat estudiat per nombrosos investigadors com Manuel M. Carreira, doctor en Física o John P. Jackson, director del Turin Shroud Center of Colorado i antic responsable del STURP (Shroud of Turin Research Project: projecte internacional d'investigació del sudari), i ha quedat comprovat que:
  • La imatge és de gran precisió anatòmica.
  • La imatge penetra només unes poques fibres i només la superfície dels fils. Les fibres estan acolorides individualment. No hi ha cap pigment o substància estranya.
  • La intensitat de la imatge està en proporció a la distància entre un cos i un llençol que el cobreixi. De tal manera que es pot obtenir una imatge tridimensional.
  • Les taques roges són de sang i sota no hi ha imatge.
  • Les dues cares de la imatge coincideixen, s'alineen verticalment.
  • Les intensitats màximes de les imatges frontal i dorsal són iguals.
  • No hi ha imatge dels costats, però sí taques de sang per contacte lateral del sudari.


Exposició a Sant Francesc
Qualsevol hipòtesis per explicar aquesta imatge hauria de incloure totes les característiques en conjunt. Ni la mà humana ni cap difusió o radiació pot explicar totes les característiques en el seu conjunt. No hi ha una explicació física per explicar alhora l'alta resolució de la imatge i el fet que la intensitat està en relació a la distància entre el sudari el cos. Es tracta un misteri com i què va formar la imatge.
Pel fet que és una imatge única que la ciència moderna no pot explicar, i que la lògica obliga a descartar totes les hipòtesis, molts pensen que cal aceptar una intervenció sobrenatural: la imatge del Sant Sudari seria produïda per la Resurrecció de Jesús. A tot això, cal afegir tot el conjunt de dades que obliguen a pensar que l'home del sudari és Jesús (antiguitat, tipus de ferides, etc.). Alguns han suggerit que en el moment de la Resurrecció el cos de Jesús deixaria d'estar localitzat en el nostre espai temps. La imatge es formaria al caure el llençol per contacte immediat, donant una imatge detallada ,i per ser diferent la durada d'aquest contacte en funció de la distancia, hi hauria una intensitat variable.
Exposició a Sant Francesc
Fins el 30 d'abril podeu contemplar a l'església parroquial de Sant Francesc una reproducció a escala natural del Sant Llençol i diferents planells informatius. La resta de l'any també podeu veure la còpia que esta exposada permanentment al Museu Bíblic de Tarragona.