Sant Agustí


HORARIS MISSES

De dilluns a dissabte a les 19:00h

Diumenge a les *12:00h - 13:00h - *20:00h 

* En castellà

CONFESSIONS mitja hora abans de cada Missa
____________________________________________________________________________________________

PASSOS DE SETMANA SANTA QUE ES GUARDEN A L'INTERIOR 

ENTRADA TRIOMFAL DE JESÚS A JERUSALEM
Germandat de Nostre Pare Jesús de la  Passió

SANT SOPAR
Gremi de Marejants

ORACIÓ A L'HORT
Associació La Salle

VETLLEU I PREGUEU
Associació La Salle

LA PRESA DE JESÚS
Associació del Pas de La Presa de Jesús (Confraria de Pescadors)

ECCE-HOMO
Germandat del Sant Ecce-Homo

JESÚS DE LA PASSIÓ
Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió

EL DESCENDIMENT DE LA CREU
Reial Congregació del Venerat Cos de Jesucrist en el Descendiment de la Creu

EL RETORN DEL CALVARI
Il·lustre Confraria de Sant Magí, Màrtir, de Barcelona

SANT ENTERRAMENT
Gremi de Marejants    

____________________________________________________________________________________________

LOCALITZACIÓ DEL TEMPLE

Església dels Sants Reis o Sant AgustíRambla Vella, 12
C.P. 43003 TARRAGONA