Avís legal

L'autor i administrador d'aquest portal informatiu d'internet "Setmana Santa de Tarragona" (en endavant el "Portal") DANIEL PALLEJÀ i BLAY amb Nif. 39706936-N, és titular en exclusiva dels drets d'explotació d'aquest Portal, així com les successives versions i actualitzacions.

Resta prohibida la seva explotació, inclosa la seva reproducció total o parcial, adaptació, distribució, comunicació pública i transformació, sense l'autorització expressa de l'autor del Portal.

La vulneració en qualsevol forma i per qualsevol procediment d'aquests drets constitueix una conducta expressament tipificada pel Codi Penal.

L'autor del Portal exercitarà immediatament totes les accions que estiguin previstes en la vigent legislació sobre propietat intel·lectual, penal, i en qualsevol altra normativa que sigui d'aplicació, contra tota persona que infringeixi directament o indirectament els seus drets sobre el Portal, que quedarà obligada a satisfer a l'autor la corresponent indemnització per danys i perjudicis.

En el cas de que qualsevol usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït al Portal amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d'enviar una comunicació a setmanasantatgn@gmail.com en la que s'indiqui el nom, direcció i telèfon de l'autor o el seu gestor de drets d'autor i la raó o el títol que l'acrediti com autor d'aquell, per a procedir a la seva immediata retirada.

Llei de Protecció de Dades

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, li informem que les seves dades personals quedaran incorporats als nostres fitxers. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal. Si desitja modificar o eliminar les seves dades, posi’s en contacte mitjançant el formulari de la barra esquerra de serveis o a setmanasantatgn@gmail.com identificant-se i indicant l’operació a realitzar sobre les seves dades.Llicència de Creative Commons
Setmana Santa TGN de Daniel Pallejà Blay està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Creat a partir d'una obra disponible a setmanasantatgn.blogspot.com
Els permisos addicionals als d'aquesta llicència es poden trobar a http://setmanasantatgn.blogspot.com.es/p/nota-legal.html.