dijous, 30 d’octubre de 2014

LES TERTÚLIES DE CONFRARES

Per Josep Ignasi Boada Gasulla
Expresident de l'AASST i membre de Tertúlia Confrare

Les associacions de Setmana Santa, que en el passat havien estat un vincle d’unió entre laics i església oficial, cada vegada més estan quedant desvinculades, i fins i tot en alguns casos apartades. Aquestes associacions estan quedant circumscrites a les celebracions dels dies sants, sense aprofundir en els actes ni en la relació entre entitat i associats, qüestió summament important a la meva manera de veure, sense cap tipus de relació posterior durant la resta de l’any. Aquest fet comporta un empobriment de les entitats i, conseqüentment, una pèrdua d'afiliats.  

És ben trist que una vegada finalitzades les processons, alguns associats no en volen saber res més, de la seva associació ni de la Setmana Santa, fins al proper any. Però en canvi hi ha gent que sí que vol seguir parlant de Setmana Santa la resta de l’any, aprofundint en diferents temes que engloben les celebracions, i aquestes persones són les que han desenvolupat, al marge de les confraries, un nou sistema: les tertúlies de confrares.

Han de continuar tancades, les confraries?
Tampoc no podem dir que sigui cap invent, ja que en moltes ciutats espanyoles fa temps que aquestes tertúlies de confrares estan formades i funcionen, i en alguns llocs més d’una. La funció és ben senzilla: parlar entre els seus membres de tot el que comporta la Setmana Santa, tot fent un repàs a la part positiva i també a la negativa, i buscar noves fonts d’informació i nous paràmetres que permetin una millora de les celebracions.

És bastant trist comprovar el programa d’actes d’algunes entitats, que es limiten al més mínim possible: assemblea, opuscle, viacrucis o processó, i processó del Divendres Sant. Els associats tenen una mínima relació amb la confraria. Aquests fets comporten un empobriment personal i identitari. Per tant, ens podem preguntar perfectament: Existeix la confraria la resta de l’any? Puc respondre que alguna entitat intenta anar organitzant algun acte fora de la quaresma i Setmana Santa, però poca cosa més. La gran majoria: Tancat.

En altres llocs podem trobar que l’església on resideix la confraria és oberta i, a més de fer-hi culte, la confraria hi fa vida social, cultural i religiosa. Altres, sobretot al sud, han creat les cases de germandat, on s’aixopluguen tot l’any i on organitzen diversos tipus d’activitats per a petits i grans, convertint-se en casal on es manté viva tot l’any la flama del sentiment de la confraria. Per tant, trobem una entitat viva que es prolonga als seus associats, els quals saben que funciona i que poden trobar-se allí.

A Tarragona, l’arranjament de l’església de Sant Agustí per acollir la majoria de passos permet que es puguin contemplar les imatges durant tot l'any, encara que només sigui a les hores de missa, però en les altres esglésies que contenen passos de la nostra Setmana Santa, això no és possible. Res és menys.

Aquí és així, i en molts altres llocs també; la gran majoria d'associacions tanquen un cop passat el Divendres Sant, i fins al proper any no hi ha manera de poder-hi fer res. Davant d’aquesta situació, com deia abans, a molts llocs estan apareixent grups de persones que senten la Setmana Santa, i volen tenir-la present tot l’any en el seu pensament i en el seu cor. És per aquest motiu, doncs, que es reuneixen per parlar del tema tot fent tertúlia.

Aquestes tertúlies en cap moment pretenen substituir les confraries ni molt menys, sinó que volen ser bressol d’inquietuds i d'idees, que pretenen millorar la celebració de la Setmana Santa i fer-la sentir viva durant tot l’any, almenys en unes poques persones.

La perseverança d’aquestes persones està aconseguint que es pugui viure una mica més aquest fet en què s'ha convertit la Setmana Santa des de fa uns anys, no sols com un esdeveniment únicament religiós sinó més enllà, cultural i fins i tot sociològic. L’amplitud d'idees enriqueix la persona i l'ajuda a millorar, en un moment en què les emocions prevalen per damunt de les raons.
Part dels membres de 'Tertúlia Confrare' amb el president de l'AASST Sr. Joaquim Julià en una recent visita 
al temple de Sant Agustí. Fotografia Daniel Pallejà
Pot ser que ben aviat les confraries sàpiguen sortir del temps quaresmal, amb temes de Setmana Santa, i que la puguin viure al llarg de l’any, amb la participació dels confrares que hi estan interessats i que avui per avui es troben amb les portes de la seva confraria tancades. 

Mentre això succeeix, alguns ja ho fem a través de la nostra Tertúlia Confrare, on periòdicament reunits fem un garbuix a la nostra Setmana Santa, repassant temes i qüestions que es plantegen, amb una amplitud de mirada ben oberta i amb un respecte màxim per totes les opinions. Podeu estar ben segurs que aquest canvi de opinions ens enriqueix. 

divendres, 24 d’octubre de 2014

TORTOSA ORGANITZA EL SETÈ CONGRÉS DE CONFRARIES DE SETMANA SANTA DE CATALUNYA


Cinta Fontanet Ramírez, Presidenta de l’Agrupació de Confraries de Setmana Santa de Tortosa
Cinta Carles Xaubet, Coordinadora del Congrés

Benvolguts/des confrares,

L’Agrupació de Confraries de Setmana Santa de Tortosa és l’organitzadora del VIIè Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa, que tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de febrer de 2015.

És per a nosaltres un repte haver agafat el relleu de les ciutats que ens han precedit, en primer lloc, a Tarragona i després, a Girona, a Barcelona, a Reus, a Mataró i, finalment, a Perpinyà. Ho fem amb molta il·lusió i ganes de donar a conèixer la Setmana Santa tortosina.

És un bon moment per conèixer-nos millor i apropar-nos més a les celebracions de les Confraries de Catalunya, compartint amb les germanes i germans en la fe les nostres particulars vivències. És per això que us convoquem, amb el lema "Camí de Passió, petjades de fe, de tradició i d’art".

Us convidem a participar-hi decididament, donant-vos agraint-vos d’antuvi la difusió de la informació que us agrairíem que féssiu a totes les persones interessades, especialment de la vostra Confraria i d’altres Confraries que conegueu.

Esperant comptar amb la vostra companyia, rebeu una cordial salutació.

Més informació a www.setmanasantatortosa.cat

divendres, 10 d’octubre de 2014

COFRADÍA UNIVERSITARIA DE LA COHORTE ROMANA Y SANTA CENA, 1964-1969

Hace 50 años se fundó en Tarragona la "Cofradía Universitaria de la Cohorte Romana y Santa Cena", una entidad que por espacio de seis años (de 1964 a 1969) formó parte de nuestra Semana Santa, integrada por alumnos y profesores de la Universidad Laboral de Tarragona “Francisco Franco”, y de la que hoy en día pocos tarraconenses recuerdan.
Sabemos que durante esta época, el grupo de armados (Cohorte Romana) de la Congregación de la Sangre se nutrió de alumnos de la Universidad, alumnos que en mayoría provenían de otras localidades de la geografía española. También tenemos constancia del inicio de realización del paso de la Santa Cena que desgraciadamente no se llegó a finalizar debido a la disolución de la cofradía. 
Según la prensa de aquellos años y algunos recuerdos personales de diferentes testigos también desfilaron algunos miembros con la túnica reglamentaria de la cofradía. El escudo y la túnica corresponden al modelo aprobado por el arzobispado según el dibujo adjunto.


Desde este blog de ​​la Semana Santa Tgn llamamos para buscar fotografías testimoniales del desfile con túnica de esta cofradía -no de la Cohorte Romana de la que ya tenemos multitud de fotografías- sino sólo los participantes con túnica tanto de fila como de presidencia.
Si tenéis documentos o conocéis a alguna persona que pueda tener relacionados con esta cofradía (fotografías, túnica, medalla, etc.) contactar con este blog de ​​la siguiente manera:
  • A través de nuestro mail setmanasantatgn@gmail.com
  • A través de nuestras redes sociales de Facebook i Twitter
  • O llamando al teléfono 606 801 027 (Sr. Daniel Pallejà)

Gracias por vuestra colaboración 

COFRADÍA UNIVERSITARIA DE LA COHORTE ROMANA Y SANTA CENA, 1964-1969

Enguany fa 50 anys que es va fundar la “Cofradia Universitaria de la Cohorte Romana y Santa Cena”, una entitat que per espai de sis anys (del 1964 al 1969) va formar part de la nostra Setmana Santa, integrada per alumnes i professors de la Universitat Laboral de Tarragona “Francisco Franco”, i de la qual avui dia poca gent recorda.
Sabem que durant aquesta època, el grup d’armats de la Congregació de la Sang es va nodrir d’alumnes de la Universitat, alumnes que en majoria provenien d’altres localitats de la geografia espanyola. També tenim constància de l’inici de realització del pas del Sant Sopar que malauradament no es va arribar a finalitzar degut  a la dissolució de  la confraria.
Segons la premsa d’aquells anys i alguns records personals de diferents testimonis també desfilaren alguns membres amb la vesta reglamentaria de la confraria. L’escut i la vesta que corresponia al model aprovat per l’arquebisbat, era com el de la il·lustració:


Des d’aquest blog de la Setmana Santa Tgn fem una crida per tal de cercar fotografies testimonials de la desfilada amb vesta d’aquesta confraria -no de la Cohort Romana de la qual ja tenim multitud de fotografies- sinó només dels participants amb vesta tant de fila com de presidència.
Si teniu documents o coneixeu a alguna persona que en pugui tenir relacionats amb aquesta confraria (fotografies, vesta, medalla, etc..) poseu-vos en contacte amb aquest blog de la següent manera:
  • A través de l'e-mail del blog setmanasantatgn@gmail.com
  • A través de les nostres xarxes socials Facebook i Twitter
  • O trucant al telèfon 606 801 027 (Sr. Daniel Pallejà) 
Esperem la  vostra col·laboració.