dijous, 30 d’octubre de 2014

LES TERTÚLIES DE CONFRARES

Per Josep Ignasi Boada Gasulla
Expresident de l'AASST i membre de Tertúlia Confrare

Les associacions de Setmana Santa, que en el passat havien estat un vincle d’unió entre laics i església oficial, cada vegada més estan quedant desvinculades, i fins i tot en alguns casos apartades. Aquestes associacions estan quedant circumscrites a les celebracions dels dies sants, sense aprofundir en els actes ni en la relació entre entitat i associats, qüestió summament important a la meva manera de veure, sense cap tipus de relació posterior durant la resta de l’any. Aquest fet comporta un empobriment de les entitats i, conseqüentment, una pèrdua d'afiliats.  

És ben trist que una vegada finalitzades les processons, alguns associats no en volen saber res més, de la seva associació ni de la Setmana Santa, fins al proper any. Però en canvi hi ha gent que sí que vol seguir parlant de Setmana Santa la resta de l’any, aprofundint en diferents temes que engloben les celebracions, i aquestes persones són les que han desenvolupat, al marge de les confraries, un nou sistema: les tertúlies de confrares.

Han de continuar tancades, les confraries?
Tampoc no podem dir que sigui cap invent, ja que en moltes ciutats espanyoles fa temps que aquestes tertúlies de confrares estan formades i funcionen, i en alguns llocs més d’una. La funció és ben senzilla: parlar entre els seus membres de tot el que comporta la Setmana Santa, tot fent un repàs a la part positiva i també a la negativa, i buscar noves fonts d’informació i nous paràmetres que permetin una millora de les celebracions.

És bastant trist comprovar el programa d’actes d’algunes entitats, que es limiten al més mínim possible: assemblea, opuscle, viacrucis o processó, i processó del Divendres Sant. Els associats tenen una mínima relació amb la confraria. Aquests fets comporten un empobriment personal i identitari. Per tant, ens podem preguntar perfectament: Existeix la confraria la resta de l’any? Puc respondre que alguna entitat intenta anar organitzant algun acte fora de la quaresma i Setmana Santa, però poca cosa més. La gran majoria: Tancat.

En altres llocs podem trobar que l’església on resideix la confraria és oberta i, a més de fer-hi culte, la confraria hi fa vida social, cultural i religiosa. Altres, sobretot al sud, han creat les cases de germandat, on s’aixopluguen tot l’any i on organitzen diversos tipus d’activitats per a petits i grans, convertint-se en casal on es manté viva tot l’any la flama del sentiment de la confraria. Per tant, trobem una entitat viva que es prolonga als seus associats, els quals saben que funciona i que poden trobar-se allí.

A Tarragona, l’arranjament de l’església de Sant Agustí per acollir la majoria de passos permet que es puguin contemplar les imatges durant tot l'any, encara que només sigui a les hores de missa, però en les altres esglésies que contenen passos de la nostra Setmana Santa, això no és possible. Res és menys.

Aquí és així, i en molts altres llocs també; la gran majoria d'associacions tanquen un cop passat el Divendres Sant, i fins al proper any no hi ha manera de poder-hi fer res. Davant d’aquesta situació, com deia abans, a molts llocs estan apareixent grups de persones que senten la Setmana Santa, i volen tenir-la present tot l’any en el seu pensament i en el seu cor. És per aquest motiu, doncs, que es reuneixen per parlar del tema tot fent tertúlia.

Aquestes tertúlies en cap moment pretenen substituir les confraries ni molt menys, sinó que volen ser bressol d’inquietuds i d'idees, que pretenen millorar la celebració de la Setmana Santa i fer-la sentir viva durant tot l’any, almenys en unes poques persones.

La perseverança d’aquestes persones està aconseguint que es pugui viure una mica més aquest fet en què s'ha convertit la Setmana Santa des de fa uns anys, no sols com un esdeveniment únicament religiós sinó més enllà, cultural i fins i tot sociològic. L’amplitud d'idees enriqueix la persona i l'ajuda a millorar, en un moment en què les emocions prevalen per damunt de les raons.
Part dels membres de 'Tertúlia Confrare' amb el president de l'AASST Sr. Joaquim Julià en una recent visita 
al temple de Sant Agustí. Fotografia Daniel Pallejà
Pot ser que ben aviat les confraries sàpiguen sortir del temps quaresmal, amb temes de Setmana Santa, i que la puguin viure al llarg de l’any, amb la participació dels confrares que hi estan interessats i que avui per avui es troben amb les portes de la seva confraria tancades. 

Mentre això succeeix, alguns ja ho fem a través de la nostra Tertúlia Confrare, on periòdicament reunits fem un garbuix a la nostra Setmana Santa, repassant temes i qüestions que es plantegen, amb una amplitud de mirada ben oberta i amb un respecte màxim per totes les opinions. Podeu estar ben segurs que aquest canvi de opinions ens enriqueix. 

Cap comentari:

Publica un comentari