dimarts, 25 de març de 2014

'JESUS IN TARRAGONA' UN DOCUMENTAL DE LA CADENA AUSTRÍACA DE TELEVISIÓ ORF, DE L'ANY 2001

Durant la Setmana Santa del 2000, any en que la processó va ser retransmesa per Televisió Espanyola i que podeu veure a l'apartat de vídeos d'aquest bloc o al Canal YouTube, un grup de reporters de la cadena austríaca de televisió ORF va venir a Tarragona a gravar un reportatge de la nostra Setmana Santa. 
El bloc de la Setmana Santa ha recuperat aquest reportatge emès per la cadena l'any 2001 i us l'oferim tot seguit passant a formar part de la nostra videoteca "setmanasantera".

La pàgina web de la cadena ORF, inclou per presentar aquest documental una petita sinopsis en anglès que us traduïm tot seguit. 

JESUS IN TARRAGONA  
  
“This documentary shows how the citizens of Tarragona cultivate a 450-year old tradition; how the precious, heavy wood and stone scupltures called "pasos" representing Christs Passion are carried through the town - an honour passed from father to son. Women have only been admitted to the procession for a few years. Today participants number more than 2000, with several thousands of spectators. There are 19 "pasos" belonging to the fraternities (a total of 11), whose origins date back to the old medieval guilds. Ever since then, they have joined forces to celebrate the Good Friday processions in their ancient tradition”. 

“Aquest documental mostra com els ciutadans de Tarragona han cultivat una tradició de més de 450 anys. Grups escultòrics de fusta anomenats "passos" que representen la Passió de Crist es porten a través de la ciutat -un honor passat de pares a fills-. Fins fa pocs anys les dones no eren admeses en la processó. Avui els participants són més de 2.000, amb diversos milers d'espectadors. Hi ha 19 "passos" que pertanyen a les 11 congregacions, orígens dels quals es remunten als antics gremis medievals. Des de llavors, han unit les seves forces per celebrar les processons de Divendres Sant, una antiga tradició”.

Cap comentari:

Publica un comentari